Descobreix tots els nostres cursos

Necessites millorar el teu futur professional, el primer pas és la formació especialitzada.

Cursos agrupats per sector

SOC

CURSOS
subvencionats

Gestió Administrativa 800h
MOLLERUSSA

(ADGD0308_CEN)
inici: 22 febrer
🗓️ Calendari

Operacions auxiliars de serveis administratius i generals 390h 
MOLLERUSSA
(ADGG0408CEN)
inici: 4 març

🗓️Calendari

Activitats administratives en la relació amb el client 680h
MOLLERUSSA
(ADGG0208_CEN)
inici: 19 juny
 
🗓️ Calendari

Creació i Gestió Microempreses 480h
MOLLERUSSA
(ADGD0210)
inici: 4 juliol

🗓️ Calendari

Anglès:
Gestió comercial 200h
MOLLERUSSA
(ADGX01-8)
inici: 5 setembre

🗓️ Calendari

👇LLEIDA👇

1L) Qualificación Inicial Accelerada de Conductors per al Transport de viatgers
LLEIDA
(TMVI22)
inici: 1 març
🗓️ Calendari

2L) Qualificación Inicial Accelerada de Conductors per al Transport de viatgers
LLEIDA

(TMVI22)
inici: 2 maig
🗓️ Calendari

3L) Qualificación Inicial Accelerada de Conductors per al Transport de viatgers 140h
LLEIDA
(TMVI22)
inici: 4 juliol
🗓️ Calendari

4L) Qualificación Inicial Accelerada de Conductors per al Transport de viatgers 140h
LLEIDA
(TMVI22)
inici: 16 setembre
🗓️ Calendari

5L) Qualificación Inicial Accelerada de Conductors per al Transport de viatgers 140h
LLEIDA
(TMVI22)
inici: 12 novembre
🗓️ Calendari

——-

👇MOLLERUSSA👇

1M) Qualificación Inicial Accelerada de Conductors per al Transport de viatgers
MOLLERUSSA
(TMVI22)
inici: 4 abril
🗓️ Calendari

2M) Qualificación Inicial Accelerada de Conductors per al Transport de viatgers
MOLLERUSSA
(TMVI22)
inici: 4 abril
🗓️ Calendari

3M) Qualificación Inicial Accelerada de Conductors per al Transport de viatgers
MOLLERUSSA
(TMVI22)
inici: 26 juny
🗓️ Calendari

🗓️Calendari PROVES CAP 2024
Dret a examen CAP al finalitzar la formació 50€.

👇LLEIDA👇

Qualificación Inicial Accelerada de Conductors per al Transport de mercaderies
LLEIDA
(TMVI20)
inici: 2 abril
🗓️ Calendari

3L) Qualificación Inicial Accelerada de Conductors per al Transport de mercaderies
LLEIDA
(TMVI20)
inici: 3 juny
🗓️ Calendari

4L) Qualificación Inicial Accelerada de Conductors per al Transport de mercaderies 140h
LLEIDA
(TMVI20)
inici: 1 agost
🗓️ Calendari

5L) Qualificación Inicial Accelerada de Conductors per al Transport de mercaderies 140h
LLEIDA
(TMVI20)
inici: 14 octubre
🗓️ Calendari

——–

👇MOLLERUSSA👇

1M) Qualificación Inicial Accelerada de Conductors per al Transport de mercaderies
MOLLERUSSA
(TMVI20)
inici: 4 abril
🗓️ Calendari

2M) Qualificación Inicial Accelerada de Conductors per al Transport de mercaderies
MOLLERUSSA
(TMVI20)
inici: 4 abril
🗓️ Calendari


🗓️Calendari PROVES CAP 2024
Dret a examen CAP al finalitzar la formació 50€.

Trànsit de mercaderies per carretera
MOLLERUSSA
(COML0109_CEN)
inici: 29 maig 
🗓️ Calendari

PACK:
Bàsic de prevenció de riscos laborals 30h
MOLLERUSSA
(FCOS02)

Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere 10h
MOLLERUSSA
(FCOS03)

inici: 5 agost
🗓️ Calendari

Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere 10h
MOLLERUSSA
(FCOS03)
inici: 12 agost
🗓️ Calendari

Qualificación de Conductors per al Transport de mercaderies.
OOOO
(—)
inici: —-
🗓️ Calendari

Qualificación de Conductors per al Transport de viatgers.
OOOO
(—)
inici: —-
🗓️ Calendari

CONSORCI · PIMEC

CURSOS 2024
formació

Prevenció d’accidents en la conducció de carretons elevadors 10h
MOLLERUSSA
(
Codi acció SOC: FS2023-0439)
inici: 9 març
🗓️
Calendari

Operació de carretons Norma UNE 58451 – 24h
MOLLERUSSA
(COML106)
inici: 2 abril
🗓️ Calendari

Operació de carretons Norma Renovació UNE 58451 – 6h
MOLLERUSSA
(FS2023-0446)
inici: 1 juliol PACK
🗓️ Calendari

Transpalet: elèctrica o apilador, manual i de conductor a bord 10h
MOLLERUSSA
(COML109)
inici: 16 març

🗓️Calendari

———

Transpalet: elèctrica o apilador, manual i de conductor a bord 10h
MOLLERUSSA
(FS2023-0449)
inici: 1 juliol PACK

🗓️Calendari

Actualització plataformes elevadores mòbils de personal (PEMP) 8h
MOLLERUSSA
(FS2023-0445)
inici: 1 juliol PACK
🗓️ Calendari

C.29 Operaris de plataformes elevadores 20h
OOOO
(SEAD0167)
inici: —-
🗓️ Calendari

 

Maneig de retroexcavadora mixta 130h
MOLLERUSSA
inici: 6 abril
🗓️ Calendari

—-

Maneig de retroexcavadora mixta 130h
MOLLERUSSA
(FS2023-0451)
inici: 3 agost
🗓️ Calendari

Energia solar fotovoltaica d’autoconsum 30h
Nivell I 
MOLLERUSSA
(FS2023-0461)
inici: 6 Juliol
🗓️ Calendari

Sumilleria i maridatge 20h
MOLLERUSSA
(HOTR0071)
inici: 22 març
🗓️ Calendari

Sumilleria i maridatge 20h
MOLLERUSSA
(HOTR0071)
inici: 21 març
🗓️ Calendari

Programa de formació contínua CAP per a conductors amb sensibilització i educació viària 35h
MOLLERUSSA
(TMVI57)
inici: 17 maig
🗓️ Calendari

 

Benestar animal per a transportistes i responsables d’animals durant el transport 20h
MOLLERUSSA
inici: 30 maig
🗓️ Calendari

Operacions amb maquinària de compactació 30h
MOLLERUSSA
(FS2023-0456)
inici: 16 juliol
🗓️ Calendari

—-

Operacions amb maquinària de compactació 30h.
MOLLERUSSA
(FS2023-0455)
inici: 9 novembre
🗓️ Calendari

Operacions amb grua autocarregant (camió grua) 75h
MOLLERUSSA
(FS2023-0454)
inici: 1 Octubre
🗓️ Calendari

Hosteleria i restauració

PACK:
MANIPULADOR D’ALIMENTS & IDENTIFICACIÓ D’AL·LERGÒGENS
Identificació d’al·lèrgens i manipulació d’aliments en hostaleria i restauració 10h
MOLLERUSSA
(FS2023-1261)
inici: 12 juliol
🗓️ Calendari

Hosteleria i restauració

PACK:
IDENTIFICACIÓ D’AL·LERGÒGENS & MANIPULADOR D’ALIMENTS
Identificació d’al·lèrgens i manipulació d’aliments en hostaleria i restauració 10h
MOLLERUSSA
(FS2023-1261)
inici: 12 juliol
🗓️ Calendari

C.28. Operaris de pont grua. 20h
OOOO
(SEAD0164)
inici: —-
🗓️ Calendari

Operador/a de plataformes mòbils de personal (PEMP) 12h
OOOO
(EOCQ103)
inici: —-
🗓️ Calendari

Reciclatge de primers auxilis 10h
OOOO
(CTRR0011)
inici: —-
🗓️ Calendari

SEPE

CURSOS 2024
conducció

CAP
Certificat de Aptitud Professional renovació
MOLLERUSSA

CURSOS 2024
🗓️ Calendari

Maig 17, 18, 19, 01, 02 
Juny 14, 15, 16, 22, 23 
Juliol 12, 13, 14, 20, 21 
Agost 2, 3, 4, 10, 11 
Setembre 13, 14, 15, 21, 22 
Octubre 18, 19, 20, 26, 27
Novembre 15, 16, 17, 23, 24
Desembre 13, 14, 15, 21, 22

ADR Transport de matèries perilloses 
ADR BASIC + CIS+EXP+RAD
inici: 23 març
🗓️ Calendari

 

Cursos exclusius per a treballadors sector del transport.
OOOO
(—)
inici: —-
🗓️ Calendari

Cursos exclusius per a treballadors sector del transport.
OOOO
(—)
inici: —-
🗓️ Calendari

Cursos exclusius per a treballadors sector del transport.
OOOO
(—)
inici: —-
🗓️ Calendari

Realitzar el servei d’acompanyament de manera eficaç i sense incidències OOOO
(—)
inici: —-
🗓️ Calendari

 

xxxxx
OOOO
(—)
inici: —-
🗓️ Calendari

TRACER autoescola - Tracer by REX autoescola
formació Privada

Centre de sensibilització i reeducació

TRACER
autoescola

Recuperació de PUNTS 12h
(150€)
Proper curs obert:
14-15 de juny
Mollerussa
12-13 juliol
Lleida & Mollerussa

Propers cursos
-Juliol
-Agost
-Setembre
-Octubre
-Novembre
-Desembre
**/20

Recuperació de PERMÍS 
(250€)
Proper curs obert:
28-29 juny i 5-6 juliol
mollerussa

Propers cursos
-Juliol
-Agost
-Setembre
-Octubre
-Novembre
-Desembre
**/20

Autoescola
Lleida

Tracer by REX autoescola
formació Privada

Cursos en cap de setmana

CAP inicial Mercaderies 
130h +10h
LLEIDA 600€
inici: 22 Juny

🗓️ Calendari

CAP inicial Viatgers
130h-10h
LLEIDA 600€
inici: 22 Juny
🗓️ Calendari

CAP inicial Mercaderies
+C | +C+E 
130h +10h
LLEIDA 1.300€
inici: 22 Juny
🗓️ Calendari

CAP inicial Viatgers
+D
130h +10h
LLEIDA 1.300€
inici: 22 Juny
🗓️ Calendari

British
formació privada

BRITISH
formació Privada

Certificats i titulacions d’anglès

Anglès B1:
Certificats d’anglès de nivell intermedi B1
MOLLERUSSA PROMO 40€
inici: 8 juliol
Examen: agost

🗓️ Calendari

Anglès B2:
Certificat d’anglès de nivell intermedi B2
MOLLERUSSA PROMO 40€
inici: 5 setembre
Examen: octubre
🗓️ Calendari

Cursos 2024 · Amplia el teu futur!

inici: 
🗓️ Calendari

ADMINISTRACIÓ
Gestió Administrativa 800h
MOLLERUSSA

(ADGD0308_CEN)
inici: 22 febrer
🗓️ Calendari

CAP INICIAL
viatgers 140h

1L) Qualificación Inicial Accelerada de Conductors per al Transport de viatgers
LLEIDA
(TMVI22)
inici: 1 març

🗓️ Calendari

🗓️Calendari PROVES CAP 2024
Dret a examen CAP al finalitzar la formació 50€.

———–

ADMINISTRACIÓ
Operacions auxiliars de serveis administratius i generals 390h
MOLLERUSSA
(ADGG0408CEN)
inici: 4 març

🗓️Calendari

———–

CARRETONS
Prevenció d’accidents en la conducció de carretons elevadors 10h
MOLLERUSSA
(Codi acció SOC: FS2023-0439)
inici: 9 març
🗓️
Calendari

———–

TRANSPALET
elèctrica o apilador, manual i de conductor a bord 10h
MOLLERUSSA
(COML109)
inici: 16 març

🗓️Calendari

———–

SUMILLERIA
Sumilleria i maridatge 20h
MOLLERUSSA
(HOTR0071)
inici: 22 març
🗓️ Calendari

———

ADR
ADR Transport de matèries perilloses 60h
ADR BASIC + CIS+EXP+RAD
inici: 23 març
🗓️ Calendari

CARRETONS
Operació de carretons Norma UNE 58451 – 24h
MOLLERUSSA
(COML106)
inici: 2 abril
🗓️ Calendari

———–

RETROEXCAVADORA
Maneig de retroexcavadora mixta 130h
MOLLERUSSA
inici: 6 abril
🗓️ Calendari

———–

CAP INICIAL
viatgers 140h

1M)
Qualificación Inicial Accelerada de Conductors per al Transport de viatgers
MOLLERUSSA
(TMVI22)
inici: 4 abril
🗓️ Calendari

2M) Qualificación Inicial Accelerada de Conductors per al Transport de viatgers
MOLLERUSSA
(TMVI22)
inici: 4 abril
🗓️ Calendari

🗓️Calendari PROVES CAP 2024
Dret a examen CAP al finalitzar la formació 50€.

———–

CAP INICIAL
mercaderies 140h

Qualificación Inicial Accelerada de Conductors per al Transport de mercaderies
LLEIDA
(TMVI20)
inici: 2 abril
🗓️ Calendari

1M) Qualificación Inicial Accelerada de Conductors per al Transport de mercaderies
MOLLERUSSA
(TMVI20)
inici: 4 abril
🗓️ Calendari

2M) Qualificación Inicial Accelerada de Conductors per al Transport de mercaderies
MOLLERUSSA
(TMVI20)
inici: 4 abril
🗓️ Calendari

🗓️Calendari PROVES CAP 2024
Dret a examen CAP al finalitzar la formació 50€.

CAP INICIAL
viatgers 140h
2L)
Qualificación Inicial Accelerada de Conductors per al Transport de viatgers
LLEIDA

(TMVI22)
inici: 2 maig
🗓️ Calendari

🗓️Calendari PROVES CAP 2024
Dret a examen CAP al finalitzar la formació 50€.

——–

BENESTAR ANIMAL
Benestar animal per a transportistes i responsables d’animals durant el transport 20h
MOLLERUSSA
inici: 30 maig
🗓️ Calendari

——–

CAP RENOVACIÓ
formació contínua  mercaderies i viatgers

Programa de formació contínua CAP per a conductors amb sensibilització i educació viària 35h
MOLLERUSSA
(TMVI57)
inici: 17 maig
🗓️ Calendari

——-

Trànsit de mercaderies
Trànsit de mercaderies per carretera 440h
MOLLERUSSA
(COML0109_CEN)
inici: 29 maig
🗓️ Calendari

——-

RECUPERACIÓ  
PERMÍS
TRACER autoescola 24h
(250€)
Proper curs obert:
31 maig i 1-7-8 juny

Mollerussa

ADMINISTRACIÓ
Activitats administratives en la relació amb el client 680h
MOLLERUSSA
(ADGG0208_CEN)
inici: 19 juny

🗓️ Calendari

——

CAP INICIAL
mercaderies 140h

3L) Qualificación Inicial Accelerada de Conductors per al Transport de mercaderies 140h
LLEIDA
(TMVI20)
inici: 3 juny
🗓️ Calendari

——-

CAP
formació contínua
Certificat de Aptitud Professional renovació 35h
MOLLERUSSA
CURSOS 2024
🗓️ Calendari
Juny 14, 15, 16, 22, 23 

——-

RECUPERACIÓ
PUNTS
TRACER autoescola 12h
(150€)
Proper curs obert:
14-15 de juny
Mollerussa

—–

CAP INICIAL
viatgers 140h

3M) Qualificación Inicial Accelerada de Conductors per al Transport de viatgers
MOLLERUSSA
(TMVI22)
inici: 26 juny
🗓️ Calendari

——-

RECUPERACIÓ  
PERMÍS
TRACER autoescola 24h
(250€)
Proper curs obert:
28-29 juny & 5-6 juliol

Mollerussa

——

CAP PRIVAT
INICIAL + PERMÍS
Mercaderies & Viatgers

CAP inicial Mercaderies
130h +10h
LLEIDA 600€
inici: 22 Juny
🗓️ Calendari

CAP inicial Viatgers
130h-10h
LLEIDA 600€
inici: 22 Juny
🗓️ Calendari

CAP inicial Mercaderies
+C | +C+E 
130h +10h
LLEIDA 1.300€
inici: 22 Juny
🗓️ Calendari

CAP inicial Viatgers
+D
130h +10h
LLEIDA 1.300€
inici: 22 Juny
🗓️ Calendari

PACK: CARRETO, PLATAFORMA ELEVADORA, TRANSPALETA
Actualització plataformes elevadores mòbils de personal (PEMP) 8h
(FS2023-0445)
MOLLERUSSA
Operació de carretons Norma Renovació UNE 58451 – 6h
(FS2023-0446)
MOLLERUSSA
Transpalet: elèctrica o apilador, manual i de conductor a bord 10h
(FS2023-0449)
MOLLERUSSA

inici: 1 juliol 
🗓️
Calendari

——

CAP
viatgers
3L) Qualificación Inicial Accelerada de Conductors per al Transport de viatgers 140h
LLEIDA
(TMVI22)
inici: 4 juliol
🗓️ Calendari

———–

ADMINISTRACIÓ
Creació i Gestió Microempreses 480h
MOLLERUSSA
(ADGD0210)
inici: 4 juliol

🗓️ Calendari

———–

PLAQUES SOLARS 
Energia solar fotovoltaica d’autoconsum 30h
Nivell I 
MOLLERUSSA
(FS2023-0461)
inici: 6 Juliol
🗓️ Calendari

——

PACK hosteleria i restauració:
MANIPULADOR D’ALIMENTS & IDENTIFICACIÓ D’AL·LERGÒGENS
Identificació d’al·lèrgens i manipulació d’aliments en hostaleria i restauració 10h
MOLLERUSSA
(FS2023-1261)
inici: 12 juliol
🗓️ Calendari

———–

CAP
formació contínua
Certificat de Aptitud Professional renovació 35h
MOLLERUSSA
CURSOS 2024
🗓️ Calendari
Juliol 12, 13, 14, 20, 21 

——-

RECUPERACIÓ
PUNTS
TRACER autoescola 12h
(150€)
Proper curs obert:
12-13 juliol
Mollerussa

CAP
mercaderies
4L) Qualificación Inicial Accelerada de Conductors per al Transport de mercaderies 140h
LLEIDA
(TMVI20)
inici: 1 agost
🗓️ Calendari

———

CAP
formació contínua
Certificat de Aptitud Professional renovació 35h
MOLLERUSSA
CURSOS 2024
🗓️ Calendari
Agost 2, 3, 4, 10, 11 

—-

PACK:
RETROEXCAVADORA MIXTA & COMPACTACIÓ

Maneig de retroexcavadora mixta 130h
MOLLERUSSA
(FS2023-0451)
Operacions amb maquinària de compactació 30h.
MOLLERUSSA
(FS2023-0455)
inici: 3 agost
🗓️ Calendari

—-

PACK
RISCOS LABORALS & INSERCIÓ LABORAL

Bàsic de prevenció de riscos laborals 30h
MOLLERUSSA
(FCOS02)
Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere 10h
MOLLERUSSA
(FCOS03)

inici: 5 agost
🗓️ Calendari

ADMINISTRACIÓ
Anglès:
Gestió comercial 200h
MOLLERUSSA
(ADGX01-8)
inici: 5 setembre

🗓️ Calendari

——

CAP
viatgers
4L) Qualificación Inicial Accelerada de Conductors per al Transport de viatgers 140h
LLEIDA
(TMVI22)
inici: 16 setembre
🗓️ Calendari

CAP
formació contínua
Certificat de Aptitud Professional renovació 35h
MOLLERUSSA
CURSOS 2024
🗓️ Calendari
Setembre 13, 14, 15, 21, 22 

CAMIÓ GRUA
Operacions amb grua autocarregant (camió grua) 75h
MOLLERUSSA
(FS2023-0454)
inici: 1 octubre
🗓️ Calendari

——–

CAP
mercaderies
5L) Qualificación Inicial Accelerada de Conductors per al Transport de mercaderies 140h
LLEIDA
(TMVI20)
inici: 14 octubre
🗓️ Calendari

———–

CAP
formació contínua
Certificat de Aptitud Professional renovació 35h
MOLLERUSSA
CURSOS 2024
🗓️ Calendari
Octubre 18, 19, 20, 26, 27

COMPACTACIÓ
Operacions amb maquinària de compactació 30h.
MOLLERUSSA
(FS2023-0455)

inici: 9 novembre
🗓️ Calendari

CAP
viatgers
5L) Qualificación Inicial Accelerada de Conductors per al Transport de viatgers 140h
LLEIDA
(TMVI22)
inici: 12 novembre
🗓️ Calendari

—–

CAP
formació contínua
Certificat de Aptitud Professional renovació 35h
MOLLERUSSA
CURSOS 2024
🗓️ Calendari
Novembre 15, 16, 17, 23, 24

0000 000h
MOLLERUSSA

(00000)
inici: 
🗓️ Calendari

———–

CAP
formació contínua
Certificat de Aptitud Professional renovació 35h
MOLLERUSSA
CURSOS 2024
🗓️ Calendari
Desembre 13, 14, 15, 21, 22

Continua | Ocupacional | Bonificada

Centre de Formació eductiva

Dilluns a Divendres 9h-13h 16h-20h

MOLLERUSSA📍Pg del Compositor Beethoven 8, 25230 Mollerussa (Lleida)

Tel. 973 710 385 · WhatsApp 641 247 225 📲  hola@britishformacio.com

Continua

Formació dirigida a persones amb ocupació o sense, que busquen augmentar, optimitzar i actualitzar els seus coneixements, destreses i actituds professionals. D'igual mode, aquest tipus d'aprenentatge els permet adquirir la capacitat de respondre ràpidament i eficientment a l'evolució científica i tecnològica, així com a les demandes del mercat de treball i tenen un enfocament teoricopràctic.

Ocupacional

Formació destinada a persones que estan en situació de desocupació amb prestació i sense, que necessitin adquirir o perfeccionar el seu nivell de coneixements en una determinada ocupació, amb la finalitat de facilitar la seva inserció en el Mercat Laboral i contribuir a la promoció de l'autoocupació. Formació Professional no reglada.

Bonificada

Formació especialment pensada per a empreses on poden proporcionar als seus treballadors l'oportunitat de fer cursos relacionats amb el seu lloc de treball. Aquesta formació és gratuïta per als empleats.

Desplegable de Cursos presencials oferts actualment 2024